Evidencia vozidiel

  • Prihlásenie nového vozidla
  • Prihlásenie vozidla z iného okresu
  • Prihlásenie vozidla v rámci okresu (prepis vozidla)
  • Odhlásenie vozidla na iného držiteľa
  • Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia
  • Vyradenie vozidla z evidencie
  • Výmena technického preukazu
  • Zrušenie vlastníka /leasing, úver/
  • Výmena evidenčných čísel
  • Výmena dokladov v prípade straty, odcudzenia, poškodenia

Pokiaľ máte záujem o iný úkon, neváhajte nás kontaktovať

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať

Meno a priezvisko

E-mail

Telefón

Odkaz

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania a následného poskytnutia informácie/informácií. Ďalšie informácie ako spracovávame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.

Iné služby